بذر پیاز

– گل پیاز دوجنسی است و تلقیح ممکن است در داخل یک گل از دانه گرده همان گل و یا آنکه بوسیله حشرات بادانه گرده خارجی انجام شود .نتیجه این تلقيح تشکیل بذر است که شکل آن تقریبا یک هرم مثلث القاعده نامرتب و رنگ آن سیاه می باشد. ابعاد بذر پیاز به قرار زیر است:
پهنای بذر ۱ تا ۲ میلیمتر
درازای بذر ۳ تا ۴ میلیمتر
کلفتی بذر ۵/۰ تا ۱ میلیمتر
وزن ۱۰۰۰ دانه بذر پیاز ۷/۲ تا ۴ گرم و وزن یک لیتر آن ۳۵۰ تا ۵۴۰ گرم می باشد . در یک کیلو بذر ۲۰۰ هزاردانه بذر موجود است .بذر پیاز در بهترین شرایط نگاهداری قوه نامیه خود را ۲ تا ۳ سال حفظ می کند ولی بهتر است بذر یکساله کاشته شود . بذر پیاز در هوای آزاد ۴ تا ۶ هفته پس از کاشت سبز می شود و اگر بذر را مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت در محلول رقیق جوهر نمک (اسید کلریدریک) بخیسانند یک هفته تا ده روز برای سبزشدن بذر وقت لازم است. مدت زمانیکه از موقع کاشت بذر تا سبز شدن آن و بعدا تا برداشت محصول و گل کردن و بذردادن پیاز بطول می انجامد بشرح زیر می باشد. .
ازموقع کاشت بذر تا سبز شدن آن ۱۰ تا ۳۰ روز
از موقع کاشت بذر تا تشکیل و رسیدن پیاز ۱۳۰ تا ۱۵۰ روز
از موقع کاشت بذر تا جمع آوری محصول از مزرعه ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز
از موقع کاشت بذر تا جمع آوری بذر ۵۱۰ تا ۵۵۰ روز

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!