توپی اری چیست؟

 

شکل سازی یکی از هنرهای باستانی است که ریشه در اقوام کهن خصوصا ایتالیا دارد و باغهایی را تربیت کرده اند که هیچ گیاهی از مسیر

عادی رشد خود پیروی نمیکردند و اصولا در باغهای رسمی در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی مرسوم بوده است . شکلهای ایجاد شده مانند اشکال

حیوانات و پرندگان و حتی مجسمه های انسان و اشیایی مانند میز و صندلی است.

 

اصولا فرم غالب شکل سازی هندسی ( کروی ، مخروطی ، هرمی ، مکعبی است . اما مجسمه های جانداران بصورت غیر هندسی در بعضی از

پارکها دیده میشود .بعضی باغبانان بر این عقیده هستند که شکل سازی خیلی سخت و زمان بر است با وجودیکه دانش باغبانی نوین و استفاده

از گیاهان سریع الرشد و اسکلت سازی پیش ساخته تا حدودی این مشکل را حل کرده است و اگرچه مدت زمانی بین ۵-۱۰ سال برای شکل دهی

طول میکشد اما لذت مشاهده زیبایی آن ارزش صبر و حوصله را دارد .

انواع روشهای توپی اری :

۱٫ free-form فرم آزاد

اجرا بر روی درختانی که نیازی به پایه ندارند که این روش معمولا برای طرح هایی استفاده می شود که دارای زوایای گویای بیشتری باشد

 Topiari_

۲٫shrub

معمولا برای درختانی به کار می رود برای ایستایی خود نیازمند پایه و قیم هستند

Topiari_2

۳. sphagnum topiary

گیاهانی که بر روی محیط کشت خزه پرورش می یابند

Topiari_6

نمونه های بیشتر از انواع توپی اری:

Topiari_4 Topiari_5 Topiari_7 Topiari_10 Topiari_12