درباره کاشت ریحان

– در مناطق معتدل بذر آنرا در اواسط بهار پس از رفع سرمای بهاره مستقیما در زمین اصلی می کارند و در مناطق گرمسیر کاشت در پائیز صورت می گیرد.کاشت آن بطریق پشته با جوی کم عمق و یا کر تی بصورت دست پاش یا خطی انجام می گردد. فاصله بین خطوط ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر و فاصله بین بوته ها از یکدیگر ۳ سانتی متر منظور می شود.میزان بذر در هر صد متر مربع حدود ۱۳۰ گرم می باشد.در خاتمه این مطالب نکته ای که در امر سبزیکاری بسیار حائز اهمیت است اشاره می گردد. ممکن است بذور علاوه بر آلوده بودن به بیماری های گفته شده آلوده به پیچك یا سس باشند. این گیاه انگلی بصورت نوار باریکی به دور بوته های نبات کاشته شده پیچیده و آنرا خفه و نابود می سازد. اگر دو یا سه نقطه از سبزیکاری را بدین ترتیب مشاهده نمودید بلافاصله آنرا با سبزی کاشته شده که نوار دور آن پیچیده شده ریشه کن نموده و نابود سازید.چنانچه در سطح مزرعه این آلودگی بطور پراکنده و زیاد مشاهده شد باید ابتدا بوته های آلوده را که پیچك دور آنرا فرا گرفته ریشه کن نموده و سوزاند تا اثری از آن باقی نماند. و پس این مزرعه را نیز باید برگردان نموده و واکاری نمایند و اگر قطعه کوچکی از این پیچك در زمین باقی باشد بی شك مزرعه را آلوده خواهد ساخت. ضما برای واکاری مجدد از بذر قبلی استفاده ننمائيد.اضافه می نماید علاوه بر بذوری را که اشاره شد مؤسسه اصلاح بذر توصیه نموده در فروشگاه های خصوصی نیز بذور واريته های مرغوب و مناسب دیگری برای فروش موجود است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!