درختچه یا بوته چای

ارتفاع آن در ایران از يك متر تا ۵/۱ متر است. منطقه چایکاری باید از نظر درجه حرارت، رطوبت هوا و میزان نزول باران های سالیانه نیز مناسب باشد.سرمای زیاد و طولانی نیز به این نبات صدمه وارد می سازد و همانطور که ذکر شد رطوبت و مقدار باران ساليانه نیز در رشد آن خیلی مؤثر است. مسئله خاك نیز اهمیت فراوانی در کشت این نبات دارد. از نظر ترکیب فیزیکی، خاک های شنی یا رسی برای باغات چای مناسب نیست زیرا در خاک های شنی زمین خشك شده و در خت آسيب می بیند و حتی خشك می شود و در اراضی رسی نیز رطوبت زیاد اطراف ریشه را گرفته باعث خفه شدن ریشه و پوسیدگی آن می گردد. بعكس این نبات به رطوبت زیاد هوا نیاز دارد. باغات چای که در دامنه تپه ها قرار گرفته اند محصول آنها بیشتر از چایکاری در دشت ها و اراضی مسطح است و چنانچه دشت ها دارای رطوبت زیاد باشند باید برای جلوگیری از انهدام باغ چای اقدام به زه کشی کرد.دادن کود فراوان در میزان اردهی این محصول بسیار مؤثر است بخصوص به ازت، فسفر و پتاس که مواد غذائی اصلی گیاه را تشکیل می دهند نیاز فراوان دارد.کود سبز که در ابتدای کتاب شرح آن آمده است برای باغات چای مناسب و مطلوب است.تکثیر چای بوسیله بذر انجام می پذیرد. بهتر است بذر را در خزانه بکارند و نتیجه بهتری عاید می گردد. اراضی را که برای خزانه اختصاص می دهند باید خاك آن مناسب و قوی باشند. طول کرت های خزانه به نسبت شیب زمین به اندازه دلخواه و مناسب و عرض آن بين يك تايك متر و نیم تعيين می گردد. فاصله خطوط حدود ۳۰ سانتیمتر و فاصله بوته ها ۱۵ انتی متر در نظر گرفته می شوند. در هر حفره دو بذر می کارند و پس از سبز شدن بوته قوی را نگهداشته و بوته ضعیف تر را از نقطه تماس باخاك قطع مینمایند. در تابستان باید با وسائلی از تابش آفتاب روی خزانه جلوگیری نمود.برحسب رشد نبات نهال های يك يا دو ساله را در محل اصلی برده و در گودال هائی که به عمق ۶۰ سانتی متر آماده کرده اند می کارند .دو نوع هرس برای باغات چای برای شکل دادن و فرم درخت و هم چنین تنظیم تمام شاخه ها جهت تولید برگ های لطیف چای اجرا می گردد.درجه مرغوبیت برگ يك بوته یا درختچه چای از سر شاخه شروع شده و به انتهای شاخه ختم می شود. در ایران قسمت عمده چیدن چای در بهار و پائیز و گاهی بعلت مناسب بودن فصل در تابستان هم انجام می شود.در هر فصل تقريبأ سه چین برداشت چای میسر است و مرغوب ترین چای در فصل بهار صورت می گیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!