درخت بید

بید

درختان بید متعلق به خانواده سالیکا سه بوده و در تمام مناطق دارای آب و هوای معتدل یافت می شوند. در حدود ۳۰ واریته بید وجود دارد که در میان آنها درختچه های کمتری تا درختان طویل ۲۵ متری دیده می شود . درختان بید دارای رشد سریع و اکثر آنها در خاکهای مرطوبی رشد می کنند، لیکن برخی از آنها هم در زمین های خشک بخوبی عمل میآیند. بعنوان مثال بید خزنده را بمنظور جلوگیری از حرکت شنهای روان در تپه ها و اراضی شنی میکارند. این بوته پاکوتاه بارتفاع یک تا ۱/۵ متر میرسد و ساقه های آن در روی زمین قرار میگیرد . تکثیر درختان بید بطور معمول با قلمه است ، استفاده از بذر جهت ازدیاد بندرت صورت میگیرد. تعدادی از گیاهان معروف و زینتی آن عبارتند از

آلبا:

این درخت بارتفاع ۲۵ متر میرسد و نیاز بخاک مرطوبی دارد . این گیاه مناسب بادشکن و استحکام خاکریزهاست.

آلبا ,تریس تیس – بیدسفید -فک

این نوع بید دارای مشخصات تاج زنگولهای شکل گسترده با شاخه های افقی و شاخه های کوچک زرد باریک می باشد که بصورت آویخته بطرف زمین سرازیر گردیده اند. برگهای سبز مایل بآبی دریائی آن باریک و نوک دار و سطح آن اندازهای نرم و شفاف است که نور از آن منعکس می گردد. تنه درخت دارای شکافهای عمیق است.بید سفید محل آفتابی را ترجیح میدهد و برای باغچه های بزرگ ، پارکها و کنار استخرها توصیه می گردد. خاک مرطوبی را ترجیح میدهد لیکن در خاکهای خشک هم بخوبی رشد مینماید. ارتفاع این گیاه به ۲۰ – ۱۵ متر میرسد

کا پریا – بید آبی :

این بید پاکوتاه که به بید آبی مشهور است ، درختچه ایست زیبا در پارکها و منازل مورد استفاده قرار میگیرد.

کا پریا – بید آبی :

این درختچه در قسمت درختچه های زینتی تشریح گردیده است

ماتسودانا تورتوسا

این بید فری دارای شاخه های تاب خورده و رنگ زرد است .اگر شاخه های پیچ خورده آن هرس گردند طویلتر می گردند و بدون اینکه شکل خود را از دست بدهند به ۷ متر میرسند. این درختچه نیز در قسمت درختچه های زینتی تشریح گردیده است .

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads