راک گاردن

مقدمه:

امروزه به ویژه در شهرهای بزرگ زندگی ماشینی و تجمع جمعیت موجب زندگی کسالت آور و محیط­های با هوای آلوده شده است. فضای سبز شهرها می­تواند تا حدودی به حل این مشکلات حاصل از این پدیده در جهت سلامتی افراد اجتماع و زیباسازی محیط کمک کند.
ایجاد فضای سبز نه تنها یکنواختی ساختمانها و خیابانهای شهر را از بین می­برد.بلکه به زیبایی و طراوت محیط می­افزاید و موجب آرامش روانی شهروندان می­گرددثابت شده که هزینه­هایی که برای ایجاد فضای سبز انجام می­شود، افزون به کاستن بزهکاریهای اجتماعی، از نظر اقتصادی نیز می­تواند توجیه پذیر باشد.
از مهمترین طرح­های فضایی سبز میتوان به باغ و پارک اشاره کرد. در اینجا می­خواهیم به باغهای صخره­ای بپردازیم. باغهای صخره­ای باغهایی هستند که بیشترین الهام را از طبیعت می­گیرد و در آنها سعی می­شود احساس مصنوعی بودن از بین برود. در فضای سبز شهری ساخت یک باغ صخره­ای می­تواند جلوه تازه­ای به فضای سبز بدهد.

 

 نمونه کار راک گاردن

 

 

 

باغ سنگی در نقاطی احداث می­گردد که بخواهیم از شکل طبیعی زمین حداکثر استفاده را بنمائیم. یا زمین های مورد استفاده دارای پستی و بلندی در جهات مختلف بوده و در ضمن بافت زمین دارای سنگهای بزرگ نیز باشد. در چنین باغهایی با پرورش گیاهان مختلف می­توان ترکیب­های بدیعی به وجود آورد. باغهایی صخره­ای دارای کمترین هزینه احداث­ اند.

 

 

باغ صخره ای یکی از زیباترین سبک باغ ھایی است که در منظر سازی به کار برده شده است ھیچ کس نمی تواند ادعا کند که سازنده این سبک است زیرا تنھا و تنھا سازنده این سبک خالق توانا و زیبا دوست جھان است و این سبک تقلیدی آشکار از طبیعت است به ھمین دلیل است که این سبک باغسازی ھمه را به شوق می آورد و تحسین ھمه را بر می انگیزد البته اگر درست کار شود متاسفانه بعضی طراحان بی تجربه گمان می کنند می توانند با بھره گیری از سنگ ھای معدنی وگیاھان زینتی چیزی شبیه به باغ صخره ای بسازند.

 

 

 

اگرچه استفاده از سنگ ها به عنوان عناصر تزئینی و نمادین در باغ ها می تواند به باغغ های اولیه چینی و ژاپنی بازگردد، باغ های صخره ای اختصاص یافته با رشد گیاهان آلپی تاریخچه کوتاه تری دارد.

 

 

 

گیاه :

الفبای طراحی این سبک آشنایی با طبیعت و درک ھماھنگی آن است . باید طبیعت گردی کنید و منظره ھای صخره ای را با ذره بین طراحی کنکاش کنید. ببنید که چه سبک گیاھانی در میان سنگ ھا رشد کرده اند ، شناخت نوع گیاھان به شما کمک می کند تا گیاھانی متناسب با این سبک باغسازی انتخاب کنید و برعلاقه خود در به کارگیری گیاھان زیبایی چون یاس و رز و …غلبه کنید و بدانید چنین گیاھانی در این سبک جایی ندارند. باید بدانید این سبک بیشتر با گیاھان بومی آراسته می شود ، گرچه نمی توان انتظار داشت ھمان گیاھان را ، در اقلیم منطقه شھری خود پرورش داد اما ھمین که بدانید از گیاھان اصلاح شده و یا زینتی غیر بومی که اکثراً مورد علاقه مردم ھم ھستند، استفاده نکنید، نتیجه قطعاً به خواسته شما و کارفرما نزدیک تر خواھد بود.

 

 

رنگ:

در باغ ھای صخره ای علاوه بر رنگ سبز غالب در طبیعت ، دو طبقه رنگ را ھمزمان با ھم خواھید داشت . یکی رنگ ھای خنثی که معمولا از رنگ ھای سفید – خاکستری – مشکی موجود در سنگ ھا و صخره ھا و حتی گل ھا و برگ ھای گیاھان است و دومی رنگ ھای گرم از گیاھان و گاھی صخره ھا موجود با رنگ ھای قھوه ای – کرم که طبیعت گرم و آفتاب خورده صخره ھا را به شما الغا می کند، البته گاھی متوجه وجود رنگ ھای سرد چون آبی و بنفش ھم ھستیم اما معمولا بسیار کم وحالت ترکیبی ھستند مثلا گل ھا بنفش میان گلھای قرمز و آبی . تاکید می کنم از رنگ آبی در حداقل ممکنه استفاده کنید.

 

 

خاک:

خاک مناسب در این سبک بسیار بسیار اھمیت دارد زیرا خاک در منظر ثابت شده و مثل طرح ھای ھندسی بر روی شیب صفر درجه نمی باشند تا بتوان به راحتی خاک را چک کرد و آن را تعویض و یا تعدیل بخشید بنابراین خاک را با بھترین نوع ترکیب انتخاب کنید . پیشنھاد اینکه از ترکیب یک سوم خاک معمولی + شن + کود حیوانی استفاده کنید و در میان سنگ ھا از خاکبرگ بیشتری استفاده کنید تا آب را بیشتر در خود نگه دارد

 

 

 

 

شیب بندی زمین:

باغ صخره ای بدون وجود شیب بی ھویت می شود پس اگر زمین به طور طبیعی شیب دارد ، بھترین پتانسیل برای ساخت باغ صخره ای است و اولین پیشنھاد شما خواھد بود اما اگر زمین شیب نداشت و کارفرما مایل به ساخت باغ صخره ای بود باید زمین را شیب بندی کنید و به طور مصنوعی شیب لازمه را ایجاد نمایید دقت کنید شیب بندی را رو به جنوب بسازید و در سمت شمال حداقل فضای کاشتی را ایجاد کنید زیرا باغ صخره ای با گیاھان آفتاب دوست ھماھنگی دارد و برای داشتن این لطف خداوندی باید رو به جنوب شیب بسازید ( در ایران )

 

 

سنگ:

یکی از آیتم ھای اصلی انتخاب سنگ مناسب است . باز ھم دقت کنید تا جایی که امکان دارد از سنگ ھای آشنا در ساخت و ساز مثل شکسته ھای سنگ لوح ، کالار پارکی ، گرانیت و … برای پر کردن فضا ھا استفاده نکنید. باید بدانید در این سبک تنھا سنگ ھا طبیعی صخره ای مثل سنگ ھای آھکی ، توفا و … کاربرد دارد حتی اگر بتوانید خودتان بروید و سنگ ھا را از طبیعت گلچین کنید بھتر است زیرا می توانید فرم جاگیری سنگ ھا را ببنید و به ھمان شکل در طرح خود پیاده کنید

 

 

اندازه:

ھیچ محدودیتی در تعریف و ساخت این سبک وجود پس می توان یک زمین چند ھکتاری را تبدیل به باغ صخره ای کرد و ھمچنین می توان یک پاسیو چند متری را ھم تبدیل به باغ صخره ای کرد! فقط باید قوانین را بشناسید ، بسازید و لذت ببرید

 

 

 

منظرسازی:

ھمان طور که گفتم بھترین الگو برای شما طبیعت است پس ھر زمان در حال چیدمان سنگ و گیاه ھستید ، عکسی از منظری که می خواھید ھمراه داشته باشید و به آن نگاه کنید ، باور کنید نگاه کردن به آن الگو از ھر حرف دیگری به شما بیشتر کمک می کند اما به طور کلی بدانید اگر گیاه را بر سنگ غالب کنید منظر زیباتری خواھید داشت پس سعی کنید روی صخره ھا و سنگ ھای خود را با گیاھان بپوشانید طوری که حس شود سنگ ھا میان گیاھان مخفی شدند اما حداقل۳-۵نقطه از طرح خود را با غالبیت صخره بر گیاه بگذارید، این ھا ھمان نقاط کانون دیدی بیننده ھستند که این سنگ ھا ھم بزرگ ھستند و ھم زیبا . نکته دیگر اینکه گیاھان را در ھم ترکیب کنید سعی کنید از نظم و تقارن دوری کنید و نکته آخر اینکه صخره ھا و گیاھان را زوج چیدمان نکنید از ھر آیتم به تعداد فرد داشته باشد.

.