پروانش – پیچ تلگرافی

پیچ تلگرافی

فصل گل : بهار و پائیز
رنگ : گل (بنفش کمرنگ – آبی)
ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر
این گیاه خزنده معروف متعلق به خانواده آپو سیناسه و بومی اروپا و آسیای صغیر است. دارای دو قسم ساقه است: بعضی از آنها حالت خزنده در سطح زمین دارد و از بندهای آن ریشه های نابجا خارج می گردد و برخی دیگر که مولد گل است حالت قائم بخود میگیرد . ساقه های نوع اول بارتفاع ۰/۸ تا یکمتر می رسد در حالیکه طول ساقه های نوع دوم از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر تجاوز نمی نماید. گلها منفرد و نسبتا بزرگ بوده و در سال دوبار ظاهر میگردند ، یکی در فصل بهار و بار دیگر در فصل پائیز . این گیاه بلحاظ خاک کم توقع بوده، در سایه درختان و یا درختچه های بزرگ نیز گل میدهد و بزمستان نیز مقاوم است . بمحض تماس ساقه های این گیاه با خاک ، ریشه ایجاد میگردد. تکثیر آن وسیله قلمه های شاخه های عقیم در بهار ، سواکردن بوته ها در فروردین و کاشت بذر صورت میگیرد.

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads