کاشت بذر پیاز در محل اصلی

برای کاشت بذر پیاز در محل اصلی باید هرقدر ممکن است بذررا زود کاشت. معمولا در بهمن و اسفند ماه اقدام به این امر می کنند .عمق کاشت بذر نباید از اندازه ای که درباره کاشت بذر در خزانه ذکر شد تجاوز کند یعنی نسبت به انواع مختلف خاك ازهر ۵/۰ تا ۵/۱ سانتیمتر تغییر می کند .بهترین طريقه بذرکاری کاشت خطی است. تنک کردن مزرعه پیاز با تمام مراقبت های لازم تراکم بذر در واحد سطح یا خط کاشت زیاد خواهد بود و باید پس از سبز شدن بذر محصول را تنک کرد. تنک کردن محصول همیشه با صرف هزینه زیاد همراه است و از طرفی هم درموقع تنک کردن ریشه سايز نهال هائی که باید در محل باقی بمانند تکان خورده ضعیف می شوند و چه بسا خشک می گردند. لذا باید حتی المقدور از تنک کردن پیاز خودداری کرد. برای این منظور بهتر است بذر پیاز را با بذر گیاه دیگری که محصول آن زود می رسد و برداشت می شود مخلوط کرده بکارند . گیاهانی که می توان بذر آنها را با بذر پیاز مخلوط کاشت عبارتند از اسفناج، تره فرنگی و جعفری.نسبت بذر پیاز و بذر تره فرنگی برای کاشت مخلوط ۱۲۰ گرم بذر تره فرنگی برای هر یک کیلو بذر پیاز و برای جعفری ۵۰ گرم بذرجعفری برای یک کیلو بذر پیاز می باشد .مقدار بذر برای یک هکتار پیاز کاری نسبت به طرر داشت و پیش بینی آفات از ۸ تا ۱۸ کیلو تفاوت می کند یعنی در زمين سالم و کاشت خطی ۸ کیلودر هکتار کافی است برای کاشت به طرز دست پاش ۱۰ تا ۱۲ کیلو و اگرخطر بروز آفت در بین باشد ۱۸ کیلو بذر پیاز می کارند .فايده دیگر کاشت مخلوط در زراعت پیاز این است که بذر پیاز نسبتا دیر سبز می شود یعنی یک تا دو ماه طول می کشد تا بذر پیاز سبز شود و در این مدت بذر علف هرز به مقدار زیاد سبزشده و رشد زیاد کرده نهان جوان پیاز را که بعدا سبز خواهد شد ازبین می برد ويا آنكه کلیتا مانع سبزشدن بذر پیاز می گردد بنابراین باید در همان یکی دو هفته اول کاشت پیاز اقدام به وجين کرد ولی سبز نشدن تخم پیاز در این موقع وجین بین خطوط را غیرممکن می سازد زیرا تشخیص خطوط کاشت بذر پیاز غیرمقدور است ولی اگر بذر پیاز با تخم گیاه دیگری که زود سبز می شود کاشته شود محل خطوط کاشت پیاز خیلی زود مشخص شده و به اسانی می توان بین آنها را وجين و يا سله شکنی کرد.برای رشد سریع پیاز باید اطراف بذر و ریشه نهال جوان همیشه نمدار باشد و برای این منظور آبیاری مرتب و مکرر لازم است و پس از هر دفعه آبیاری مخصوصا تا موقعی که نهال رشد کافی ننموده باید ساله ای که در اثر آبیاری بسته شده شکست و این امر نیز ایجاب می کند که خطوط کاشت قبل از سبز شدن بذر تشخیص داده شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!