کاشت سیب زمینی

کاشت سیب زمینی

برای کاشت سیب زمینی اول زمین را تهیه می کنند یعنی شخم می زنند و کود می دهند و پس از آن اقدام به شت بذر یمنی سپردن غده سیب زمینی به خاك می کنند .برای این منظور به دو طریق می توان عمل کرد يکی کاشت سیب زمینی در پشته هائی که قبلا تهیه کرده اند و دیگری کاشت بذر در زمین مسطح .طرز کاشت پشته ای را در قسمت تهیه زمين شرح دادیم . کاشت در زمین مسطح که بیشتر در اراضی وسیع انجام می گیرد باین طريق است که پس از تسطيح زمین بعد از شخم بفواصل معین شیارهای کم عمقی (۵ تا ۱۰ سانتیمتر ) موازی با یکدیگر در زمین بوسیله تراکتور حفر کرده و کارگر با دست بذر سیب زمینی را بنواصل مساوی در داخل شیار قرار می دهد و تراکتور دیگری این شیارها را صاف می کند.پس از آنکه جوانه ها ظاهر شدند و از خاك بيرون آمدند و با رنفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر رسیدند با دستگاه مخصوص خاك دادن بوته سیب زمینی با کرفس که شبهه نهر کن می باشد از خاك بین دو ردیف بارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتیمتر خاك دو طرف خط کاشت سیب زمینی پای بوته ها قرار می دهند. بدین طریق نهر کوچکی بین خطوط کاشت ایجاد می شود که در موقع آبیاری سیب زمینی از آن استفاده می کنند. پس از چند فته که گیاه به نمو خود ادامه داد و بلند تر شد مجدداً عمل خاك دادن های بوته را تکرار می کنند به نحوی که تا موقع گل کردن بوته سیب زمینی سه دقعه پای بوته ها را خاك مي دهند به اين ترتيب سطح مزرعه تبدیل به نهر و پشته می شود و عمق نهرها پس از خاتمه عمل خاك دادن بعنی پس از دفعه سوم به ۲۵ تا ۳۰ و گاهی ۴۰ سانتیمتر میرسد.فاصله بین خطوط کاشت نسبت به نوع زمین و درجه حاصاخیزی آن متفاوت است و بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر تغییر می کند و فاصله بوته ها روی خطوط نسبت به نوع سیب زمینی ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر می باشد.ممکن است سیب زمینی را با بذرکار مکانیکی مخصوص سیب زمینی کاشت این دستگاه که بوسیله تراکتور کشیده می شود دارای یک یا چند مخزن بذر( بنابراینکه ماشین بذرکار یک یا چند ردیفه باشد) بوده و اغلب درعقب دستگاه بذرکار برای هر ردیف یک جعبه کود پاش نیز قرار دارد که کود را بشکل نوار درطرفین و یا زیر غده بفاصله ۵ تا ۱۰ سانتیمتر از آن قرار می دهد. بذر پاش مکانیکی سیب زمینی کلیه کارهای مربوط به کاشت را در یک مرتبه انجام می دهد یعنی در عین حال که شیار برای کاشت غده حفر می کند بذر را می کارد کود می دهد و روی بذر را با خاك می پوشاند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads