کمیسی پاریس

کمیسی پاریس

کمه سی پاریس متعلق به خانواده کوپر ساسه است و بصورت خودرو در ژاپن و شمال غربی ایالات متحده آمریکا میروید بطوریکه سراسر مناطق ساحلی از جنگلهای این گیاه پوشیده شده است . کمه سیپاریس متشکل از گیاهانی است همیشه سبز ، مخروطی با برگهای سوزنی په ورقه مانند. انتهای شاخه ها کمی آویخته می گردد. میوه آن عبارت از مخروطهای کوچکی باندازه یک سانتیمتر است که منحصرا پس از گذران سالهای طولانی ظاهر می گردند. این گیاهان در انواع خاکهای زهکشی شده و کود داده شده بخوبی رشد مینمایند و مقاوم به زمستان هستند . محل کشت باید محفوظ از بادهای سخت باشد. تکثیر آنها وسیله بذر ، قلمه و پیوند صورت می گیرد. بذر آنها را قبل از رسیدن کامل می چینند زیرا در مهرماه ممکن است از داخل مخروط به بیرون پراکنده شوند. میزان بذرپاشی در هر متر مربع زمین ۵۰ تا ۱۵۰گرم است. گونه معروف آن شبه سرویا سرولاوسون است. تعدادی از گیاهان موجود در آن عبارتند از

آلومی

این گیاه در طول ۱۵ – ۱۰ سال باارتفاع ۴ – ۳ متر میرسد . شکل ظاهری آن بصورت هرمی باریک و دارای برگهای سبز متمایل بآبی است. این گیاه همیشه سبز دارای تطابق زیادی با شرایط متفاوت محیطی میباشد. بغیر از خاک شنی و پارسی در هر خاک دیگری به خوبی رشد مینماید. تنها مورد زیان آور برای آن بادهای دریایی است. چون این گیاه سریع الرشد میباشد غالبا از آن برای حصار استفاده مینمایند.

گلدن وندر

این درخت بومی غرب آمریکا و در طول ۱۵ – ۱۰ سال باارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر میرسد. این گیاه بسیار کند رشد و در حالت بلوغ کامل حداکثر به ۶ متر میرسد. فورم ظاهری آن هرمی و شاخه هایش بشکل بادبزن است . برگهای سوزنی کوچک برنگ زرد طلائی آن ورقه مانند و متقابل بوده و در سراسر سال رنگهای متفاوتی بخود میگیرد. مخروطهای نروماده در روی یک درخت ظاهر میگردند. مخروطهای نر کوچک و برنگ زرد یا قرمز و مخروطهای ماده کروی با پوسته های سخت بقطر ۵/۲ سانتیمتر می باشند. گیاهی است کم توقع و بلحاظ شرایط خاک سختگیری ندارد. این گیاه سرما را تحمل مینماید لیکن طالب بادهای دریایی نیست .

کالماریس

گیاهی است ستونی شکل که در طول ۱۵ – ۱۰ سال بارتفاع ۴ – ۳ متر میرسد و شاخ و برگ سبز متمایل به خاکستری تولید مینماید.

ال وودی

این گیاه کمی عریضتر لیکن پاکوتاه تر از گیاه قبلی است و شاخ و برگ آن برنگ سبز متمایل به آبی یا خاکستریست .

کلریس گلد 

گیاهی است مخروطی شکل با برگهای زرد چرم مانند که بعدا متمایل به رنگ زرد – سبز می گردد و در طول ۱۵ – ۱۰ سال به ۲ – ۵/۱ متر میرسد .

می نیما کلائوکا

درختچه کوچکی است که در اوان رشد بصورت مدور می باشد لیکن بعدا مخروطی شکل میگردد. این گیاه پس از گذران چندین سال از یک متر تجاوز نمی نماید . رنگ آن آبی – سبز است. تعدادی از گیاهان موجود در کمد سیپاریس پی زیفرا ژاپنی عبارتند از :

فيليفرا اورها

این سرو پاکوتاه حقیقی ، در واقع بوته ایست مدور که بلحاظ طول وعرض یکسان رشد مینماید. شاخه های آویزان نخ مانند آن دارای برگهای گسترده و ورقه ای شکل برنگ زرد طلایی است . برگهای سوزنی کوچک و متقابل آن در طول زمستان بر روی گیاه باقی مانده و رنگ خود را از دست نمی دهند. مخروطهای نر و ماده در روی یک درخت ظاهر می گردند. مخروطهای نر کوچک و برنگ زرد یا قرمز و مخروطهای ماده کروی با پوسته های سخت بقطر ۵/۲ سانتیمتر میباشند. در خاک اسیدی یا غنی از آهک بخوبی رشد مینماید. بادهای دریایی را تحمل نمی نماید ، لیکن در باغچه های ساحلی با ایجاد محیط محفوظ میتوان از این گیاه استفاده نمود . ارتفاع آن در طول ۱۵ – ۱۰ سال به ۱۰۰ – ۸۰ سانتیمتر میرسد .

فیلیفرااوره آنانا

این گیاه دارای طول و عرض برابر و پس از ۱۵ – ۱۰ سال به . یکمتر میرسد . دارای شاخه های نخ مانند آویخته با برگهای برنگ زرد طلایی است .

فيليفرا سان گلد 

این گیاه دارای اندازه ای کوتاه و در سطح خاک گسترده می گردد . شاخه های آن نخ مانند و برنگ زرد – سبز هستند.

اسکواروسا

درختی است با ارتفاع متوسط و شکل هرمی نامنظم و برنگ خاکستری نقره ای

پلوموسا

درختی است مخروطی که در طول ۱۵ – ۱۰ سال بارتفاع ۴ – ۳ متر میرسد. برگهای سوزنی برنگ سبز تیره آن کاملا نزدیک هم میرویند

 پندولا

این گیاه با شاخه های پهن و وسیعش شبیه درخت سدریا صنوبر میباشد. شاخه های کوچکتر آن مستقیما از شاخه های اصلی بطرف پائین سرازیر می گردند. رنگ آن سبز تیره است و در طول ۱۵ – ۱۰ سال به ۴ – ۳ متر میرسد .

گلائوکا

درختی است ظریف و بشكل هرم ، در طول ۱۵ – ۱۰ سال به ۵-۳ متر میرسد و رنگ آن آبی – سبز است

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads