کود سیب زمینی

کود سیب زمینی

– سیب زمینی گیاهی است که به مواد غذائی فراوان احتیاج دارد و برای برداشت حداکثر محصول باید حتما زمین را قبل از کاشت کود داد.لزوم کود دادن به محصول سیب زمینی در آزمایش های عدیده بخوبی مشاهده می شود . در زراعت های کوچک یعنی درسطح کم کود دامی پوسیده برای ازدیاد عمل کرد و تولید محصول مرغوب در صورتیکه همراه با کود شیمیائی پتاسی باشد فوق العاده نافع است ولی استعمال کود دامی در سطح وسيع بعلت گرانی آن مقدور نیست و باید از کود شیمیائی و کود سبز استفاده کرد. فرمول نسبی کود شیمیائی N, P , K که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از ۴-۱۲-۴ یا ۵-۱۰-۵ یا ۷-۸-۵ و گاهی ۱۴-۱۶-۱۰ و پتاس را می توان بشكل كلرور و یا سولفات به محصول داد ولی تجربه نشان داده است که پتاس بشكل سولفات دو پتاس مؤثرتر است. مقدار کود مخلوطی که به یک هکتار زمین باید داد از یک تا سه تن می باشد و هر اندازه بین این دوحد مقدار کود زیادتر باشد مقدار محصول نیز زیاد تر می شود .

موقع و طرز کود دادن

اگر در کاشت سیب زمینی کود مورد استفاده دامی باشد باید حتما آنرا در پائیز سال قبل از کاشت هم زمان با شخم پائیزه با خاك مخلوط کرد مخصوصا اگر کود تازه و نپوسیده باشد ولی کود شیمیائی را در موقع کاشت بذر (غده سیب زمینی با خاك مخلوط می کنند.طرز استعمال کود نسبت بطرز کاشت متفاوت است. اگر سیب زمینی را با ماشین کاشت سیب زمینی و یا در سطح هموار مزرعه بدون تهيه نهر و پشته قبلی (بطوریکه بعدا شرح خواهیم داد) بکارند بهترین طريق استعمال کود شیمیائی قرار دادن آن بشكل دو نوار در طرفین و با یک نوار زیر غده کاشته شده می باشد. بطوری که آزمایش نشان می دهد درصورتی که کود را هم زمان با کاشت غده بشكل نوار به محصول بدهند باید حداقل فاصله بین کود وغده پنج سانتیمتر باشد. تماس مستقیم بين غده و کود مانع رشد بوته شده مقدار محصول کم می شود. بعنوان مثال نتيجة آزمایشی که وسیله بنگاه آزمایشی او هيو Ohio با شرکت وزارت کشاورزی ممالک متحده امریکا بعمل آمده ذکر می کنیم . ۱۔ دونوار کود درطرفین غده فاصله پنج سانتیمتر از آن قرار داده در اینصورت عمل کرد مزرعه را ۲/۲۱۱ بشل در ایكر بوده است (بشل معادل با ۳۶ لیتر وایکر معادل با ۴۵۴۷ متر مربع می باشد).۲- کود با غده کاشته شده تماس داشته است. در این آزمایش عمل کرد ۷/۱۰۸ بشل بوده است.۳- همین مقدار کود بفاصله پنج سانتیمتر زیرغده قرار داده شده و مقدار محصول در ایكر ۹/۱۹۵ بشل بود.درمملکت فرانسه معمولا با ۳۵ تن کود دامی در هکتار ۱۵۰ کیلو سولفات دامونياك و۴۵۰ کیلو سوپرفسفات معمولی یا ۱۵۰ کیلو سوپرفسفات تریپل و۱۵۰ کیلو سولفات دوپتاس و با کلرور دوپتاس با خاك مخلوط می کنند .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت گلستان موج است.

استفاده از مطالب این بانک با ذکر منبع و لینک دادن به بانک بلامانع می باشد.

گلستان موج صرفا یک فضای مجازی نیست!!

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads