گلیسین چینی

گلیسین چینی

فصل گل : بهار و در بعضی سالها بهار و پاییز
رنگ : گل (آبی متمایل به بنفش)
ارتفاع : حداکثر تا ۲۰ متر (بالارونده)
این گیاه که از خانواده لگومینوز می باشد بومی شرق آسیا بوده و از گیاهان بالارونده و سریع الرشد و مقاوم بشمار میرود. برگچه ها که بتعداد ۱۱ عدد در هر ساقه می باشند بیضوی تا بیضوی کشیده و بطول ۵/۷ سانتیمتر و غیر دائمی هستند. گلهای آن که قبل از برگها ظاهر میگردند برنگ آبی متمایل به بنفش و در خوشه های آویخته بطول ۲۰ – ۱۰ سانتیمتر بوجود می آیند و در آب و هوای گرم بسیار معطر هستند. این گیاه خاک کود داده شده و محل محفوظ در نقطه آفتابی را ترجیح میدهد. بمنظور تولید گل آوری بیشتر ، در تابستان آنرا هرس نمائید . تکثیر آن توسط بذر ، قلمه و خوابانیدن شاخه صورت میگیرد.

Tags :

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

گلستان موج

نظرات No Comments

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

Ads