کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

  کشت گوجه فرنگی گلخانه ای   محل یا محل های اصلاح شدن گوجه فرنگی به طور دقیق مشخص نیست ولی سواحل غربی آمریکای جنوبی ومکزیک مراکز اولیه پیدایش گوجه فرنگی محسوب می شوند . اگر شرایط مهیا باشد. (خاک …
+ ادامه مطلب