??? خلاقیت در زیبا سازی فضاهای شهری

شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفريننده گاني به وسعت خود و به تعدادجمعيتش دارد. در حقیقت هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند. چنين محيطي با گوناگوني …
+ ادامه مطلب

گالری از معماری منظر

معماری منظر   معماری منظر همان طراحی شهری ولی در سطح پایین است؛ معماری منظر در مورد انسان و نحوه آرامش آن بحث می کند در بیشتر تعاریف ازمعماری منظر بر تقویت ارتباط میان انسان و طبیعت و محیط تاکید …
+ ادامه مطلب