گالری زیبا از توپیاری (گلستان موج)

گالری زیبا از توپیاری Topiary (گلستان موج) توپیاری شکل سازی یکی از هنرهای باستانی است که ریشه در اقوام کهن خصوصا ایتالیا دارد و باغهایی را تربیت کرده اند که هیچ گیاهی از مسیر عادی رشد خود پیروی نمیکردند و …
+ ادامه مطلب

توپیاری Topiary / اشکال هندسی

توپیاری Topiary   اشکال هندسی      Geometric shapes ساده ترین شکلها در تربیت و هرس اشکال هندسی هستند زیرا تکلیف اضلاع کاملاً روشن است، نزدیک ترین اشکال به شکل طبیعی مخروطی ها هستند که در قاعده نسبت به راس سطح بیشتری …
+ ادامه مطلب

توپیاری , هرس گل سرخ یا رز (گلستان موج)

توپیاری / هرس گل سرخ (رز)   بازهم توپیاری تکراری…! چند وقت پیش با یکی از مهندسین کشاورزی سر توپیاری بحث می کردیم… که چرا تو کشورمون بیشتر باید از توپیاری حیوانات یا اشکال هندسی منظم استفاده کرد؟ چرا همیشه …
+ ادامه مطلب

توپیاری / Topiary

توپیاری   توپیاری (انگلیسی: Topiary) هنر مجسمه‌سازی توسط هرس شاخ و برگ درختان یا بوته هاست. درختچه‌هایی که در تویپاری استفاده می‌شوند سبز رنگ هستند و دارای شاخ و برگی کوچک و متراکم هستند. گیاهانی چون برگ بو، خاس و …
+ ادامه مطلب

توپی اری چیست؟

  توپی اری چیست؟   شکل سازی یکی از هنرهای باستانی است که ریشه در اقوام کهن خصوصا ایتالیا دارد و باغهایی را تربیت کرده اند که هیچ گیاهی از مسیر عادی رشد خود پیروی نمیکردند و اصولا در باغهای …
+ ادامه مطلب