چگونگی ساخت راک گاردن / Rock Garden

راک گاردن/ باغ سنگی   باغ سنگی، که اغلب به عنوان یک فضای سبز یا یک باغچه آلپین (صخره ای) شناخته می شود، زمینی کوچک یا قطعه ای از زمین است که با ویژگی ها و تأکید بر انواع صخره ها، سنگ …
+ ادامه مطلب