ماشین های کشاورزی

۱-مقدمه ۱-۱ اهميت ماشين در كشاورزي -۲ آشنايي با وضعيت كشاورزي و نيروي كششي مورد استفاده در كشاورزي ايران -۳ شرايط و امكانات توسعه ماشينهاي كشاورزي در ايران فصل اول  -۱-۱ خصوصيات نيروي كششي موتوري -۲-۱ آشنايي با اصول كار …
+ ادامه مطلب

باغبانی عمومی ” گلستان موج “

باغبانی عمومی ” گلستان موج “   باتوجه به افزایش جمعیت و اهمیت اقتصادی و ارزش غذائی محصولات باغی در سراسر دنیا دستیابی به محصولات با کمیت و کیفیت بالا ضروری به نظر می رسد ، که تمامی جوامع نگاه …
+ ادامه مطلب