سیستم NFT (گلستان موج)

سیستم NFT (گلستان موج) در سال ۱۹۶۵ به وسیله  Allen Cooper  در انگلستان اجرا شد و تنها تکنیک بدون سوبسترا است که در کشت سبزي و صیفی به صورت تجاري نیز استفاده می شود.   طرح شماتیک سیستم   NFT   …
+ ادامه مطلب

سیستم محلول غذایی کیسه اي یا گلدانی قطره اي

سیستم محلول غذایی کیسه اي یا گلدانی قطره اي معمولا پرلیت در کیسه هاي پلاستیکی در اندازه ۲۵ لیتري موجود است که قالبهاي تکثیر پشم سنگ را میتوان با ایجاد یک برش بر روي سطح کیسه های  پرلیت روي آنها جاي داده …
+ ادامه مطلب

تاریخچه کشت هیدروپونیک

تاریخچه کشت هیدروپونیک با آنکه هیدروپونیک یک واژه نسبتاً جدید و مناسب برای پرورش گیاهان در محیطي غیر از خاک است، روشهای انجام این نوع کشت به زمانهای خیلی قبل برمیگردد. باغهای معلق بابل، باغهای معلق آزتک در مکزیک و …
+ ادامه مطلب

کشت هیدروپونیک/عناصر غذایی در خیار و گوجه فرنگی

کشت هیدروپونیک/عناصر غذایی در خیار و گوجه فرنگی عناصر غذایی در خیار و گوجه فرنگی و خلاصه‎اي از كمبود عناصر غذايي در خيار و گوجه‎فرنگي و روش كنترل آنها به صورت جدول زیر ارائه میشود.   عناصر غذایی در خیار …
+ ادامه مطلب

کشت هیدروپونیک.محلول غذایی.گلستان موج

محلول غذایی یا نمک‎های غیر آلی (کودها)  گیاه در هیدروپونیک    محلول غذایی یا نمک‎های غیر آلی (کودها) همه عناصر ضروری برای گیاه در هیدروپونیک توسط حل كردن نمکهای كودی در آب جهت تهيه محلول غذایی تامین می‎شوند. نمکهایی که استفاده می‎شوند …
+ ادامه مطلب