چمن / گلستان موج

چمن / گلستان موج چمن به ناحیه ای اطلاق می شود که خاک آن با چمن ها یا به ندرت با سایر گیاهان باوپدوام مانند شبدر پوشانده می شود و با استفاده از یک ماشین چمن زنی در ارتفاعی کوتاه …
+ ادامه مطلب