بگونیا همیشه گلدار – WAX BEGONIA

بگونیا همیشه گلدار     خصوصیات گیاهشناسی: منشأ بگونیا جنگل های گرم و مرطوب است. گونه بگونیا همیشه گلدار یکی از گونه های دورگ می باشد. خصوصیات بارز خانواده بگونیاسه مربوط به عدم وجود تقارن برگی است. برگ های گیاهان …
+ ادامه مطلب

آدنیوم، رز صحرایی – DESERT ROSE

آدنیوم، رز صحرایی   آدنیوم Adenium از جمله گیاهان گلدار و گوشتی (succulent این گیاهان در ساقه خود آب ذخیره می کنند) است که به راسته Gentianales و خانواده Apocynaceae و جنس Adenium تعلق دارد و بومی مناطق صحرایی جنوب …
+ ادامه مطلب

خرگوشک – MULLEIN

خرگوشک   خصوصیات گیاهشناسی: خرگوشک بوته استوار، یکساله یا دوساله است. گونه های متعلق به جنس ورباسکوم گونه هایی همه جایی هستند و در آسیا، شمال آفریقا، شمال آمریکا و اروپا در مناطق وسیعی می رویند. ریشه گیاه مخروطی و …
+ ادامه مطلب