بگونیا همیشه گلدار – WAX BEGONIA

بگونیا همیشه گلدار     خصوصیات گیاهشناسی: منشأ بگونیا جنگل های گرم و مرطوب است. گونه بگونیا همیشه گلدار یکی از گونه های دورگ می باشد. خصوصیات بارز خانواده بگونیاسه مربوط به عدم وجود تقارن برگی است. برگ های گیاهان …
+ ادامه مطلب