معرفی ده بن سای مشهور و برتر که شهرت جهانی دارند

معرفی ده بن سای مشهور و برتر که شهرت جهانی دارند     تصویر شماره ۱ درخت ۸۰۰ساله جونی پروس هنرمند استاد کونیو کوبایاشی مالک استاد کونیو کوبایاشی محل نگهداری توکیو ژاپن     تصویر شماره ۲ طرح جنگل درختان …
+ ادامه مطلب