معرفی وپرورش بونسای آدنیوم

آدنیوم عربیکوم (نام علمی:Adenium arabicum) (نام انگلیسی:Sabi star) درختچه ای از گیاهان گوشتی با تنه ضخیم ومتورم که در تنه وریشه های کلفت آب بسیاری ذخیره می کند وگل های صورتی شیپوری درشتی دارد اواخر زمستان ودر اوایل بهار گل …
+ ادامه مطلب

معرفی ده بن سای مشهور و برتر که شهرت جهانی دارند

معرفی ده بن سای مشهور و برتر که شهرت جهانی دارند     تصویر شماره ۱ درخت ۸۰۰ساله جونی پروس هنرمند استاد کونیو کوبایاشی مالک استاد کونیو کوبایاشی محل نگهداری توکیو ژاپن     تصویر شماره ۲ طرح جنگل درختان …
+ ادامه مطلب