Previous Next
آرشیو گیاهان حصاری
گیاهان حصاری

گیاهان حصاری

گیاهان حصاری گلدار و بدون گل حصار معمولا برای تعیین حدود قسمتی از زمین ، ایجاد مکانی خلوت و آرام بخش ، حفاطت در مقابل باد و با ترکیب هر سه قسمت نامبرده بکار میرود. گاهی اوقات هم حصار برای هیچیک از منظورهای فوق نمی باشد و منحصرا برای زمینه باغ یا پارک مورد استفاده […]

0
ادامه مطلب