بيماري هاي مهم پنبه

بيماري هاي مهم پنبه    بيماري هاي مهم پنبه: * نام بيماري: – مرگ گياهچه* نحوه خسارت: – مرگ گياهچه * زمان خسارت: – ابتداي جوانه زدن تا ۴ برگي شدن بوته ها * روش هاي مبارزه: – ضد عفوني …
+ ادامه مطلب

علف هاي هرز مهم پنبه

علف هاي هرز مهم پنبه   * نوع علف هاي هرز هرز يك ساله – تاج خروش وحشی – خرفه – پیچک صحرایی – ارزن وحشی – سلمک و … * روش هاي مبارزه: – ضد عفوني خاك، قبل از …
+ ادامه مطلب

بيماري زنگ سفيد خاجيان

بيماري زنگ سفيد خاجيان   بيماري زنگ سفيد خاجيان:  اين بيماري در روي بسياري از گياهان خانوادة شب‌بو(خاجيان) من جمله شاهي، ترب، كلم، منداب و كيسهكشيش ديده شده است. خرفه و تاج خروس وحشي نيزبه اين بيماري مبتلا مي شوند. …
+ ادامه مطلب

معرفي رشته گياه پزشکي

  رشته گياه پزشکي مقدمه در سال ۱۳۰۲هجري خورشيدي پي آن با تاسيس مدرسه فلاحت آموزش حشره شناسي و دفع آفات را استاد دکتر جلال افشار از سال ۱۳۰۶آغاز واقع افشار ، پايه گذار حشره شناسي ودفع آفات وبه بيان …
+ ادامه مطلب