برنامه های اندروید گلستان موج

از زبان طبیعت !

حرف من با شمایی هست که فرهنگ فرهنگ را بر زبان و بی فرهنگی را در عیان به پا می کنید ولی بدانید، بدانید که فردایی هم هست که شما به اندک فضایی سبز و پاکیزه نیازمندید هم شما هم آیندگانتان. منی که شما را با آغوشی باز با قلبی مهربان می پذیرم، اما کاری که شما با من می کنید جای تاسف دارد…!

۱- گوشزد کنیم نه غیبت؛

۲- تذکر دهیم نه تهمت؛

۳- رعایت کنیم نه صحبت؛

آخرین مطالب سایت

برنامه های اندروید گلستان موج

نمونه کار های گلستان موج

آموزش های کشاورزی

طراحی فضای سبز